Wind Hunter 19

Inspiracją przy projektowaniu tej jednostki były łodzie Bristol Channel Cutter. Jednostki tego typu były używane, […]

Wind Hunter 19 Czytaj więcej »