RAGTIME

Jest to jednostka przeznaczona jest do żeglugi przybrzeżnej. Inspiracją przy powstawaniu RAGTIMA były szkockie łodzie […]

RAGTIME Czytaj więcej »