Czardasz

Czardasz to motorowa lub motorowo-żaglowa barka turystyczna przeznaczona do żeglugi rzecznej (kategoria projektowa D) dla […]

Czardasz Czytaj więcej »